Gallery

Neurodiagnostic Video Gallery

Dr.Trupti Bhosale, Pediatric Neurologist, Kolhapur

What is Developmental Delay and Normal Developmental Millstones

Reasons of the Developmental Delay and Red Flags Of Developmental Delay

Speech Delay म्हणजे काय, त्याची कारणे आणि तो कसा ओळखावा

मुलांना बोलण्यास उशीर होत असल्यास पालकांनी काय करावे?

मुलांचे बौद्धिक आणि मानसिक आरोग्य


फिट - कारणे लक्षणे आणि प्रकार


एपिलेप्सीचे उपचार का घ्यावे ?


ऑटिझमबद्दलचे गैरसमज आणि त्याची तथ्ये भाग 1


ऑटिझमबद्दलचे गैरसमज आणि त्याची तथ्ये भाग 2

ऑटिझमबद्दलचे गैरसमज आणि त्याची तथ्ये भाग 3

एपिलेप्सीबद्दलचे गैरसमज भाग 1

एपिलेप्सीबद्दलचे गैरसमज भाग 2

एपिलेप्सीबद्दलचे गैरसमज भाग 3

Developmental delay म्हणजे काय ?

Autism म्हणजे काय?


मुलाला दिवसातून दोन-तीन वेळा फिट येण्याची समस्या सहा महिन्यातच दूर झाली.

प्रभावी उपचारामुळे चार महिन्यातच ऑटीझम झालेल्या मुलात झाली सुधारणा !

मुलाला झोपेत फिट येण्याचा त्रास थांबला.